Found 11 items

▪ เพลงบรรเลงเปียโน : ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า

8 สิงหาคม 2021 - ...

▪ เดี่ยวผีผา : "ความหวัง"

8 สิงหาคม 2021 - ...

▪ ภาพเขียนสีน้ำ: เมฆหลากสีและดอกบัวบริสุทธิ์

13 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ ภาพเขียน : ศิษย์น้อยศึกษาต้าฝ่า

12 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ จิตรกรรมภาพเขียนจีน : หินใหญ่มีข้อความจากสวรรค์

11 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ จิตรกรรมภาพเขียนจีน: เส้นทางสู่สวรรค์

10 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ เดี่ยวฟลูต: รอคอยมาแสนนาน

1 ตุลาคม 2019 - ...

▪ จิตรกรรมสีพาสเทล: การเผชิญหน้าที่ไม่ได้คาดคิดในชนบท

20 กันยายน 2019 - ...

▪ [การเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าสากล] เปียโน : ความเมตตาชนะเสมอ

18 พฤษภาคม 2019 - ...

▪ [การเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าสากล] ดนตรี : แสงแห่งความหวัง

16 พฤษภาคม 2019 - ...

▪ ภาพวาด : ความจริงสำหรับคุณ

17 สิงหาคม 2014 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021