Found 7 items

▪ ผู้ชมที่เห็นคุณค่าต้อนรับการกลับสู่เท็กซัสของเสินยวิ่น: "เติมพลังใจใหม่"

29 กันยายน 2021 - ...

▪ โคโลราโด : การแสดงเสินยวิ่นทำให้ผู้ชมประทับใจ : "พลังแห่งความจริงและศิลปะ"

1 กันยายน 2021 - ...

▪ เสินยวิ่นคืนสู่เวทีอีกครั้งนำความหวังสู่โลกที่ไม่แน่นอน

19 สิงหาคม 2021 - ...

▪ ความคิดขณะชมส่งผลต่อผลที่ได้รับจากการชมการแสดงเสินยวิ่น

15 สิงหาคม 2021 - ...

▪ คอนเนตทิคัต : รอบการแสดงเพิ่มของเสินยวิ่นนำพาผู้ชมสู่ความมหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

4 สิงหาคม 2021 - ...

▪ วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศชาวสวีเดนได้รับพรหลังจากชมการแสดงเสินยวิ่น

1 เมษายน 2020 - ...

▪ ผู้ชมทั่วโลกพบความหวังและความศักดิ์สิทธิ์ในเสินยวิ่น

10 มีนาคม 2020 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021