Found 7 items

▪ แคนาดา: เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งเฉลิมฉลองวันครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน (8) - จดหมายจากสมาชิกสภาระดับรัฐสองคนและนายกเทศมนตรีสองคน

3 สิงหาคม 2021 - ...

▪ สมาชิกสภาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเช็กแสดงความขอบคุณผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่าที่นำพาสารแห่งความหวัง

14 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ แคลิฟอร์เนีย : นายกเทศมนตรีเมืองทอร์แรนซ์ออกประกาศนียบัตรรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่วันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

10 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ อินโดนีเซีย : สถานีโทรทัศน์มาลังอวยพรวันเกิดอาจารย์หลี่และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

8 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ ดัลลัส เท็กซัส : เมืองแมนส์ฟิลด์ประกาศวันฝ่าหลุนต้าฝ่า

25 มิถุนายน 2021 - ...

▪ แมริแลนด์ : สองเมืองให้เกียรติวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

10 มิถุนายน 2021 - ...

▪ นิวยอร์ก : สมาชิกรัฐสภาออกคำสดุดีเพื่อเป็นเกียรติแก่วันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

31 พฤษภาคม 2021 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021