Found 33 items

▪ ประสบการณ์ที่เหนือธรรมดาหลังฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

14 ตุลาคม 2021 - ...

▪ หยุนหลิน ไต้หวัน : ผู้ฝึกเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการบำเพ็ญระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

11 ตุลาคม 2021 - ...

▪ ผู้ป่วยโควิด-19 ขอบคุณฝ่าหลุนต้าฝ่าที่ช่วยให้พวกเขาหายจากโรค

7 ตุลาคม 2021 - ...

▪ วิธีที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าวัยเยาว์กำจัดความยึดติดต่อวิดีโอเกม

10 กันยายน 2021 - ...

▪ ปล่อยวางอัตตา : ขจัดความยึดติดมูลฐานของฉัน

7 สิงหาคม 2021 - ...

▪ จุลสาร: กว่า 100 ล้านคนใน 114 ประเทศบำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่า - เล่มขนาด A6

9 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ คุณพ่อสูงวัยของฉันหายจากข้อสะโพกหัก

8 ธันวาคม 2020 - ...

▪ เมื่อก่อนไม่รู้หนังสือ ตอนนี้ฉันอ่านจ้วนฝ่าหลุนได้อย่างคล่องแคล่ว

7 ธันวาคม 2020 - ...

▪ อานุภาพของต้าฝ่า : การหายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

7 ธันวาคม 2020 - ...

▪ ผู้ฝึกวัยเยาว์ : ยกระดับจิตใจขณะขจัดจิตยึดติด

8 พฤศจิกายน 2020 - ...

▪ การยืนยันความดีงามของฝ่าหลุนต้าฝ่า

11 ตุลาคม 2020 - ...

▪ นักท่องเที่ยวชาวจีน : ฉันอยากเป็นคนดียิ่งขึ้นเช่นกัน

5 ตุลาคม 2020 - ...

▪ ผู้ฝึกตัวน้อย : สิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาทิพย์

21 สิงหาคม 2020 - ...

▪ ผู้ฝึกตัวน้อย : สิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาทิพย์

21 สิงหาคม 2020 - ...

▪ ไต้หวัน : การเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการประทุษร้ายในประเทศจีน

19 สิงหาคม 2020 - ...

▪ ฝ่าหลุนต้าฝ่าได้รับความเคารพด้วยความประพฤติที่เที่ยงตรงขณะถูกคุมขัง

15 สิงหาคม 2020 - ...

▪ ผู้ฝึกวัยเยาว์ : บำเพ็ญให้ดีเพื่อให้เราธิบายความจริงได้

6 สิงหาคม 2020 - ...

▪ บำเพ็ญตนเองในที่ทำงานและเป็นสักขีพยานให้ความมหัศจรรย์ของต้าฝ่า

5 สิงหาคม 2020 - ...

▪ โทรศัพท์ไปประเทศจีนและแข่งกับการแพร่ระบาดเพื่อช่วยชีวิตผู้คน

3 สิงหาคม 2020 - ...

▪ หัวหน้าสำนักงานความมั่นคงภายใน : "เราไม่อยากจับคุณ"

16 กรกฎาคม 2020 - ...

▪ การลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน

24 สิงหาคม 2019 - ...

▪ การชำระหนี้กรรม

1 มีนาคม 2019 - ...

▪ ต้นกำเนิดแห่งพรวิเศษในชีวิตของฉัน

10 มกราคม 2019 - ...

▪ ประสบการณ์ในมิติอื่น

18 สิงหาคม 2018 - ...

▪ แพทย์ตะลึงกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของผู้ฝึกสูงอายุ

20 พฤศจิกายน 2017 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021