Found 8 items

▪ ทำไมคนที่ "สัมผัสใกล้ชิด" กับผู้ป่วยโควิด-19 เหล่านี้ไม่ติดเชื้อ

13 กันยายน 2021 - ...

▪ [7.20 ข้อคิดเห็น] สำนักงาน610ที่ครั้งหนึ่งเคยน่ากลัวกำลังเผชิญกับการพิพากษาที่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

23 สิงหาคม 2021 - ...

▪ "ความนับถือ" กับ "ความกรุณา"

16 สิงหาคม 2021 - ...

▪ ​เสวนากับเทพผู้จัดวางภัยพิบัติ (2) : ธาตุทั้งห้าเคลื่อนไหวผิดปกติ เกิดภัยพิบัติหลากหลายและบ่อยครั้ง

14 สิงหาคม 2021 - ...

▪ เว็บไซต์หมิงฮุ่ย - เพื่อนที่ล้ำค่าบนวิถีการบำเพ็ญของเรา

13 กรกฎาคม 2021 - ...

▪ การสนทนากับเทพแห่งภัยพิบัติ

19 กรกฎาคม 2020 - ...

▪ ความคิดของฉันหลังจากอ่าน "รายงานสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันครบรอบปีที่ 20 ของหมิงฮุ่ย"

3 ตุลาคม 2019 - ...

▪ เทพรู้ทุกความคิดของเรา

20 กุมภาพันธ์ 2019 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021